31. සැඩ මුහුද නුඹ

සොඳුරු ඔබෙ රළ පෙළින්
දෙපා දොවු අපිට
වියරු වුණු රළ පෙළින් 
නෑසියන් හිතමිතුරු
අහිමි කරවුයෙ අැයි ද ?
සිතිජයේ බසින හිරු 
වෙනදාට දකින්නට 
පොරකෑව ළපටියන්
කුරිරු ඔබෙ සිත් පතුලේ
අමා නිදි සුව විදින්නේ
කිනම් වරදක් නිසාවෙ ද ?
වැට කඩුළු මායිම් වලින්
වෙන් වෙලා සිටි දනන්
එකට සිතනා එකට පතනා
මිනිස් සිත් ඇති කර ද ?

නුඹ 

බිලිගත් ඒ ජිවිත වල
අගය කෙසේ මිල කරන්න ද ?
සනසාලු අපේ සිත
අඬවාලු අපේ සිත
ඔබට තාමත් ආදරේ ඇයි ?

ඔබේ සොදුරු බව
හේතුවෙයි එ් ලෙසට....

(2006)

                                                  

Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

කුෂි

ආදරයේ උල්පත

පලමුව ආරක්ෂාව 01