30. පියතුම මගෙ
මව් සෙනෙහස අහිමි මවෙත
ඔබයි මවක් වුයේ 
මහ මෙරකට වැඩි⁣යෙන් ඔබ 
ජිවන බර දැරුවේ
දියණිය හට මව නැති බව
නොදැනෙන්නට මෙන්නේ
දුක් වින්දා හැම දිනකම
නෙත් තෙත් කරමින්නේ
ඔබේ සතුට කැප කෙරුවා
මා ගැන සිතමින්නේ
සුළු මව් සෙනෙහසක් මවෙත
නැත ගෙනවිත් දුන්නේ
ඔබෙ සෙනෙහස සිහිවන විට
මා හද කකියන්නේ
හොර රහසෙම මා හැරදා 
මරු හා ඇයි බැදුණේ

මතු භවයෙත් පියතුම මගෙ
ඔබ වේවයි පතමි
සෙනෙහෙ සිතින් ඔබෙ නාමය 
මම නිති සිහි කරමි

(2007)

Comments

  1. ගජමන් නෝනා තම පියාගේ වියෝව ගැන කියා තියෙන දුක් බර කවියක් මතක් උනා!

    ReplyDelete

Post a Comment

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

කුෂි

ආදරයේ උල්පත

පලමුව ආරක්ෂාව 01