41. මැවු හින


මහ හුඟක් මං හින 
දැක්කලු සොදුරු 
දවසක් 
ලඟ එතැයි
දෛවයේ මගෙ 
ලියා තිබුනලු 
අහිමි වග මට 
ඒ හැඟුම්

දුක හිතුන මුත් 
කදුලු පිරි නෙත්
මගේ තනියට 
ලඟම සිටිමුත්

නුඹට මං හැර 
අන් සියලු දේ
මහමෙරක්
බව දත් දිනේ

කොහේ යන්න ද
සැඟවිලා මං 
නුඹට ආදරේ 
නැති ලෙසේ


සමුගනිමි මම
ඉතින් නුඹ ගෙන්
නුඹට කිසි දොස
නොවේවා මං
 හින්ද නම්(2018.07)

    

Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

කුෂි

ආදරයේ උල්පත

පලමුව ආරක්ෂාව 01