37. සේලයින්

කිසිම ලොකු ලයින්
නැතිය නුඹ ගාව
දයාබර සේලයින්
රකියි ජිවිතය නුඹ

කැ නොකැ හැම දේම
පිටවෙලා නෙක ලෙසින
ශරිරය අඩපණය කිසිදු
සවියක් නැති ලෙසින

විසල් කටු බට ගොඩක්
මැද්දෙන් හෙමි හෙමිහිට
ගලා ඇවිදින් සහනයක්
විය හිනැහි පන නගන්නට

රිදුම් දෙන මුලු ගතම
ඉකිගසන බොලඳ සිත
කදුලු පිරි මගෙ දැස
නෙගටිව්  රිපෝට් ගොඩ

ජිවිතය එපා කරනා විටදි
නුඹ කියන්නේ හිනැහෙන්න
ගලා විත් මහ දුර ගෙවා
රුහිරැ හා මුහුවෙලා

දයාබර සේලයින් බෙහෙත්
හා මුසුව විත් නුඹ කරන
මේ උදව්වට ණය ගැතිය
පන ගැහෙන හැමදාම(2018.07.03 රෝහලේ දි)


Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

කුෂි

ආදරයේ උල්පත

පලමුව ආරක්ෂාව 01