50:20050:200

මේක මාර අනුපාතයක්..
වෙනස සන්සන්දනය කිරීමට වෙහෙස වෙමින්..

50 න් අඩු කල විට යලිත් එකතු කල යුතු නොවන අතර 200 න් අඩු කිරීම යලි එකතු කල යුතුය ..

50 න් සිදුවන කිසියම් අඩු වීමක් නොගිනිය හැකි තරම් වන අතර 200න් අඩු වන නොගිනිය හැකි තරම් වූ අඩු වීමක් ගැනිය හැකි අගයක් ගන්නේ උපරිමයෙනි...

50 සැදෙන්නේ නෝමල් ගස් වලින් කැඩීමෙන් වන අතර 200 සැදෙන්නේ කප්රුක වැනි විශේෂ ගසක වන බැවින් කැඩිය යුතු නොවේ..

200මත මෙන්ම 50 මතද  ගතට මෙන්ම හිතටද ඔලු ගෙඩියටද ඇති වෙන වෙහෙස අපමන බව නොතේරුම්කම නිසා මෙන්ම සමහර අලි ඔලු නිසා ද නොපෙනී යාම මහත් පාපයකි..

50ට වඩා 200 වැදගත් බව අගයානූරූපීවද පුද්ගලානුබද්ධවද 50 මෙන්ම 200 ද අවිවාදයෙන් පිලිගන්නා අතර 200හි අඩුවන අගයන් පිලිබඳ  50 විසින් මහ හුගාක්  හොයන්නේද නැත..එමෙන්ම 200 විසින් 50 බිංදු බවට පත් වීම ගැන නොඅසන අතර එය ප්‍රතිපූර්නය කිරීමද සිදු කරන අවස්ථා ද නැතුවා නොවෙයි .

200න් කල කී දේ කාටවත් නොදැන අතර 50 සීන් එකේ ඉන්නට ගොස් අනාගෙන ඇති බවක් පෙනීයමින් පවතී..

50 හා 200 අතර වෙනසක් දරුනුවටම මවා පානා එනමුදු තවමත් ඒ අතර ඇත්තේ 150ක වෙනසක් බව නොදන්නා අය ගැන ඇත්තේ මහත් දුකකි ඉරකි තිතකි (🌞 කි .කි )....

Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

ගමේ සැටලයිට්

කුෂි

ආදරයේ උල්පත